Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

ledspotsinbouw

Led spots inbouw met bewegingssensor

Je hebt vast wel eens een grote buitenlamp gezien, die automatisch inschakelde wanneer je over het tuinpad liep. Dit is gemakkelijk, want wanneer je in het donker buiten loopt is het vaak lastig om te zien waar je je voeten neerzet, en een lamp die altijd brandt wanneer het donker is, is niet zo zuinig voor het milieu. Maar wist je dat je ook led spots met een bewegingssensor in je huis kunt plaatsen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan led spots in de kelder, in de voorraadkast, de schuur en de garage. Het plaatsen van led spots met bewegingssensor in je huis biedt vele voordelen. Wat zijn deze voordelen, en hoe gebruik je een led spot met bewegingssensor precies? Deze twee vragen worden hieronder behandeld.

Het gebruik van led spots met bewegingssensor

Wanneer led verlichting met een ingebouwde bewegingssensor in je huis zijn geïnstalleerd, zullen ze standaard geen licht geven. Pas wanneer het donker is en de sensor een beweging in de buurt detecteert, zal hij zichzelf automatisch inschakelen. Je kunt zelf instellen hoe lang de lamp blijft branden wanneer hij eenmaal aan is gesprongen. Led spots inbouw met ingebouwde bewegingssensor worden vaak gebruikt in ruimtes als een schuur, een garage, een voorraadkast, een ketelruimte of een kelder. Dit zijn ruimtes waar je over het algemeen niet veel tijd doorbrengt, waardoor het niet erg is als de lamp na korte tijd weer uitgeschakeld wordt.

Voordelen van led lampen met een bewegingssensor

Door het gebruik van Led Spots Inbouw met een bewegingssensor, hoef je ten eerste nooit meer te zoeken naar de lichtschakelaar wanneer het al donker is: de lampen springen immers vanzelf al aan wanneer ze jouw beweging detecteren. Ten tweede kun je zelf instellen hoe lang de led spots blijven branden wanneer ze zijn ingeschakeld, zodat ze niet onnodig lang aan hoeven te blijven. Dit heeft positieve effecten op het milieu en bespaart je bovendien kosten op de energierekening. 

Tags: Led Spots Inbouw
ledspotsinbouw
7723 2fb0
Led Spots Inbouw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl